Cennik

Cennik

ZAJĘCIA 45 min.

120 zł

4 zajęcia

Zapisz się

ZAJĘCIA 60 min.

120 zł

4 zajęcia

Zapisz się

Informacje dotyczące płatności:

Cena za miesięczny karnet jest zależna od ilości zajęć w danym miesiącu.  Wysokość opłaty za zajęcia jest także uzależniona od grupy, do której uczestnik został zakwalifikowany przez GROW ACADEMY.
Cena jednostkowa pomnożona zostaje przez ilość zajęć (uwzględniając dni wolne lub większą ilość dni w danym miesiącu), a następnie końcowa kwota podawana jest na początku miesiąca za pośrednictwem wiadomości sms. Najczęściej są to 4 lekcje w miesiącu.

Płatność: przelewem do 5 dnia danego miesiąca.

Dane do przelewu:

Grow Brand Sp. z o.o.
16 1090 1014 0000 0001 4864 8556
ul. Żywiczna 16a 05-092 Łomianki
NIP: 1182228599

Na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach, dziecko zostanie zakwalifikowane do stałej grupy o odpowiedniej kategorii wiekowej oraz poziomie zaawansowania.

Dla nowych osób, w celu sprawdzenia jak wyglądają zajęcia Grow Academy istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wstępu na zajęcia.

W przypadku zmiany lub rezygnacji obowiązkiem rodzica lub prawnego opiekuna jest konieczność przesłania rezygnacji na adres e-mail [email protected] w ciągu 3 dni od daty pierwszego wejścia na zajęcia.

Zgłaszanie nieobecności i odrabianie zajęć jest możliwe zgodnie z regulaminem (nowy link)

Ewentualna zmiana lub rezygnacja z zajęć musi zostać zgłoszona do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca w wiadomości mailowej na [email protected]